Näin energisoit johtoryhmäsi

 

On arvioitu, että johtoryhmän toiminta selittää 50-70% organisaation tunneilmastosta.

Miksi sillä on merkitystä? Koska tunneilmasto on keskeinen tekijä yrityksen menestyksessä. Tunteilla, joita koetaan työpaikalla, on valtava vaikutus ihmisten päätöksiin, motivaatioon, sosiaalisiin suhteisiin – ja lopulta yrityksen tulokseen. Niiden yritysten, joissa on korkeampi työtyytyväisyys, vuosittainen pörssituotto on 2,3-3,8% parempi kuin kilpailijoilla. Pitkällä aikavälillä pörssituotto oli jopa 184% parempi. Tutkimuksessa, joka käsitti 62 johtoryhmää, kävi ilmi, että ne yritykset, joiden johtoryhmän tunneilmasto oli positiivinen, olivat taloudellisesti muita menestyksekkäämpiä.

Mutta millaista on arkinen johtoryhmätyöskentely yrityksissä? Johtoryhmässä työskentely voisi lähtökohtaisesti olla todella inspiroivaa. Onko organisaatiossa parempaa paikkaa pystyä hahmottamaan kokonaiskuva, saada aikaan todellisia vaikutuksia, työskennellä todellisten ammattilaisten kanssa ja kehittyä johtajana?

Silti näen monien johtoryhmien kärsivän samanlaisista motivaatio-ongelmista kuin muutkin tiimit. Rehellisesti sanottuna, monien johtoryhmien kokoukset ja toiminta ovat turhauttavia ja raskaita.

On sisäisiä haasteita. Henkilökemioihin liittyviä ongelmia. Keskitytään liikaa operatiivisiin yksityiskohtiin ja ei-strategisiin aiheisiin. Energian ja innostuksen puutetta. Ei tarpeeksi puhetta aidoista näkemyksistä, strategiasta, ja tulevaisuudesta. Kokouksista tulee puuduttavia – vain yksi ylimääräinen tehtävä johtajan täyteen ahdattuun kalenteriin. Hukattua aikaa, joka on pois muusta työstä ja vain kuluttaa energiaa.

Tämä on todella turhauttavaa monelle johtoryhmän jäsenelle. Koska tällä tasolla ihmiset nauttivat haasteista. He haluavat katsoa kokonaiskuvaa, ottaa vastuuta, ja saada aikaan tuloksia.

 

Puuttuva elementti?

Monet johtoryhmien kehittämisprojektit keskittyvät luomaan yleistä kuvaa, tarkoitusta, rakennetta, perussääntöjä, prioriteetteja, tehokkaita kokouskäytäntöjä jne. Lista jatkuu.

Ja totta kai, kyllähän nämä ovat usein hyödyllisiä. Mutta yksikään näistä ei takaa korkeatasoisesti toimivaa johtoryhmää.

On täysin mahdollista, että kaikki peruselementit ovat kohdallaan, mutta silti johtoryhmä ei saavuta korkeatasoista inspiraation ja toiminnan tasoa. Koska yksi elintärkeä elementti on usein unohdettu johtoryhmissä.

On itse asiassa hyvinkin mahdollista, ettei johtoryhmässä ole yksikään perusasioista kohdallaan, mutta siitä huolimatta ryhmässä on erittäin inspiroivaa työskennellä. On eläviä, merkityksellisiä keskusteluja, kollektiivista vastuuta, ja korkea luottamuksen taso – huolimatta toiminnan perusrakenteiden puutteesta.

Mikä siis on se puuttuva elementti?

Se on ryhmän tunneilmasto. Parhainkaan strategia ja visio, tai selkeimmätkään prioriteetit ja säännöt eivät takaa menestystä, jos ryhmän tunneilmasto on huono. Koska tunteet ovat kaiken inhimillisen toiminnan polttoaine.

Kun johtoryhmän tunneilmasto on hyvä, ryhmässä on energiaa ja sitoutumista. On luottamusta ja psykologista turvallisuutta.

Me kaikki ymmärrämme, että ympärillämme tapahtuvat asiat vaikuttavat niihin tunteisiin, joita koemme. Esimerkiksi, jos meillä on liikaa työtä, mutta resurssit työn tekemiseen eivät riitä, ahdistus nostaa päätään.

Mutta mitä me emme usein ymmärrä, on se tosiasia, että tunteet ovat myös SYY tilanteeseemme. Koska tunteilla on valtava vaikutus siihen, miten mielemme toimii.

Esimerkiksi ahdistuneena havaintokykymme vääristyy ja mielemme keskittyy uhkiin, satunnaisiin yksityiskohtiin ja märehtimiseen. Jos istut kokouksessa, jossa kaikki ovat ahdistuneita, et luultavasti ole kovin innovatiivinen. Kuinka voi luoda inspiroivan, ”out-of-the-box” – tyyppisen näkemyksen, jos mieli jumittaa yksityiskohdissa?

Tutkimukset osoittavat, että kokiessasi positiivisia tunteita, kuten iloa, ylpeyttä ja innostusta, kykenet paljon paremmin hahmottamaan kokonaisuuksia, leikittelemään ajatuksilla, yhdistämään yksityiskohtia. Paremmilla tunteilla varustettu johtoryhmä kykenee huomattavasti todennäköisemmin hahmottamaan kokonaiskuvan, keksimään uusia ideoita, ja sitä kautta saavuttamaan parempia tuloksia.

 

Kuinka johtoryhmän tunneilmasto sitten rakennetaan?

Suosittelen aloittamaan perusasioista. Usein lisääntynyt selkeys yhteisistä tavoitteista, prioriteeteista ja toimintatavoista helpottaa turhautumista ja vahvistaa motivaatiota. Mutta se ei riitä.

Kun perusasiat ovat paikallaan, näillä neljällä askeleella pääset tunneilmaston rakentamisessa alkuun:

  1. Vahvista ryhmän voimaa tekemällä selväksi, kuinka merkityksellistä on kuulua johtoryhmään. Itse aloitan usein jotenkin näin:

”Kuinkahan moni työntekijä tässä yrityksessä haluaisi kuulua tähän johtoryhmään? Luultavasti aika moni. Mutta kaikista ihmisistä, juuri teidät on valittu tämän ryhmän jäseniksi. Ihmiset katsovat teitä sekä yksilöinä että tiiminä. Miten te käyttäydytte? Miltä teidän kasvonne näyttävät, kun tulette kokouksista? Miltä teistä tuntuu olla johtoryhmän jäseniä? Ja millaisen mielikuvan tästä johtoryhmästä te haluatte antaa ihmisille – oletteko te joukko yhteistyökyvyttömiä yksilöitä vai oletteko te kilpailukykyinen tiimi, joka nauttii yhdessä tekemisestä? Ihmiset havaitsevat herkästi muiden tunteet. Millaisen tunneilmaston he huomaavat, kun he katsovat teitä? Teidän käytöksellänne on VALTAVA vaikutus koko organisaation tunneilmastoon.”  

 

 

 

  1. Keskustelkaa johtoryhmän nykyisestä tunneilmastosta. Minkälaisia tunteita tässä ryhmässä yleensä koetaan ja ilmaistaan? Voitte käyttää apuna tunnekarttaa, joka löytyy tästä blogista. Rehellinen keskustelu tiimin tunneilmastosta voi olla suunnattoman vapauttavaa. Olen nähnyt sen toimivan taian lailla monia kertoja. Kun tämä tehdään oikealla tavalla, johtajat ovat erittäin, erittäin innokkaita jakamaan työpaikalla koettuja tunteitaan.

”Olen usein todella turhautunut strategiamme toimeenpanon tehottomuudesta… Joskus minua mietityttää, kuinka työtekijämme kestävät kaiken paineen… Minua ottaa päähän, kun ihmiset eivät tee asioita sovitusti… Olen niin innostunut uusista tuotelinjoistamme… Joskus minusta tuntuu, etten elä niiden arvojen mukaisesti, joista puhun…”

Keskustelut ovat usein eloisia ja ilmassa on sekä yhteisesti jaetun suuren helpotuksen että kasvaneen luottamuksen tuntua.

 

  1. Keskustele johtoryhmän toivotusta tunneilmastosta. Miltä haluaisimme, että tiimissä työskentely tuntuu? Minkälaisia niiden vallitsevien tunteiden pitäisi olla, joita koemme ja jaamme tässä johtoryhmässä?

 

  1. Opi taidot johtaa tunneilmastoa, niin johtoryhmässä kuin koko organisaationkin tasolla. On monia tapoja käsitellä tunteita, ja olen jakanut monia vinkkejä blogiteksteissäni. Mutta on toki myös muita hyviä lähteitä. Esimerkiksi, Center for Positive Organizations tekee hienoa tutkimusta ja käytännön soveltamista aiheen ympärillä.

Toivottavasti pääset näillä ajatuksilla alkuun. Kaikkein tärkeintä on, että käytte todella rehellisen, aidon keskustelun siitä, kuinka tiiminne työskentelee ja miltä TUNTUU olla johtoryhmänne jäsen. Innottomaan johtoryhmätyöskentelyyn käytetty aika tulee kalliiksi. Siksi kannattaa varmistaa, että työskentely johtoryhmässä on innostavaa ja merkityksellistä. Koko organisaatio (ja liiketoiminta) tulee hyötymään siitä suuresti.

 

/Jarkko

Seuraa meitä ja jaa!