Tunnejohtamisella saadaan aikaan kestäviä tuloksia | Emergy | Suomi

Vaikka tunteet eivät monen mielestä kuulu työpaikalle, ne vaikuttavat joka päivä työssä valintoihin, motivaatioon, yhteistyöhön ja suorituksiin. Tunteet ovatkin ratkaiseva tekijä ihmisen suorituskyvyn ja hyvinvoinnin taustalla. Ihmisten päivittäin työpaikalla kokemista ja ilmaisemista tunteista muodostuu tiimien ja koko työpaikan tunneilmasto. 

Tunneilmastoa johtamalla rakennetaan paitsi kestävää hyvinvointia, myös konkreettista, tuloksellista menestystä. Tarjoamme selkeät työkalut, joilla valjastat työpaikkasi arvokkaan tunne-energian hyötykäyttöön ja käännät turhautuneen, kriittisen ja kyynisen ilmapiirin rakentavaksi - voittamisen ilmapiiriksi. 

TARKKA FOKUS

 

Olemme erikoistuneet työelämän tunnejohtamisen valmennukseen ja konsultointiin ja olemme alan johtava asiantuntija Suomessa. Monet  tukeutuvat valmennuksiimme siinä vaiheessa, kun muut keinot on kokeiltu. 

 

Valmennuksemme pohjautuu tieteellisesti tutkittuun, tuloksia tuottavaan menetelmään, jolla saadaan aikaan oikeita muutoksia. 

Tunneilmaston on osoitettu olevan tärkein menestystekijä tiimien suorituskyvyssä.  Emergy tarjoaa tehokkaan, tieteellisesti tutkitun ja käytännöllisen lähestymistavan tunnetaitoihin, jonka jokainen voi oppia. 

 

Emme  puhu tunneälystä yleisellä tasolla. Menemme pidemmälle ja syvemmälle. Autamme ymmärtämään, miten eri tunteet toimivat ja vaikuttavat työpaikalla ja annamme käytännön keinoja tunteiden ennakointiin, kohtaamiseen ja johtamiseen.

KÄYTÄNNÖLLINEN OTE

KONKREETTISET TULOKSET

Mittaamme valmennustemme vaikutuksia jatkuvasti. Laatu ja kehittyminen on meille tärkeää, ja osallistumme työelämän tunteita koskevaan akateemiseen tutkimukseen.
 

Valmennustemme tulokset ovat nähtävissä saman tien:

92% valmennukseemme osallistuneista on huomannut vaikutukset välittömästi työssään ja 100% asiakkaistamme suosittelee valmennusta.

 

Tutustu 

uutuuskirjaamme

Johda tunneilmastoa -kirja (2020) opastaa tutkimusten ja esimerkkien kautta, miten työpaikan tunneilmastoa voidaan kehittää ja rakentaa menestystä ruokkiva tunneilmasto, jossa ihmiset voivat hyvin ja tuottavuus paranee.

1573129250815_1.jpg