JUURI NYT AJANKOHTAINEN

WEBINAARIVALMENNUS:

ETÄJOHTAMISEN KEINOJA

ESIMIEHILLE

POIKKEUS-TILANTEESSA

Poikkeustilanne kärjistää tunteita ja korostaa persoonallisuuseroja – konkreettisia etäjohtamisen keinoja esimiehille poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Moni esimies on nyt lujilla, kun täysin uudenlaisessa tilanteessa pitäisi osata johtaa tiimiä, jossa kaikki ovat eri paikoissa, tilanne on epävarma ja kuormittava ja vaatii kaikilta jatkuvaa uuden opettelua ja sopeutumista.

 

Monella on kovempi kiire kuin koskaan, ja samalla perheen ja työn yhteensovittaminen on haastavampaa kuin ikinä.

 

Tässä tilanteessa esimieheltä odotetaan poikkeuksellisen paljon kykyä huomioida ihmisten tarpeet, osoittaa ymmärrystä ja empatiaa ja johtaa tunneilmastoa.

 

Poikkeustilanteessa korostuvat myös persoonallisuuserot, jotka vaikuttavat siihen, miten itse kukin tilanteeseen reagoi.

Osallistavassa webinaarivalmennuksessamme kuulet,

 

  • Miten ymmärtää omaa ja muiden käyttäytymistä poikkeustilanteessa

  • Miten vastata inhimillisiin perustarpeisiin - etänä

  • Miten aktivoida, motivoida ja johtaa ihmisiä tilanteessa, jossa kaikki ovat hajallaan

  • Konkreettisia keinoja ymmärtää persoonallisuudesta tulevia eroja ja varmistaa liiketoiminnan tehokas jatkuminen poikkeustilanteessa

 

Webinaari on keskusteleva ja osallistava. Esimiehet saavat tilaisuuden pysähtyä virtuaalisesti, tulla kuulluksi ja jakaa omia kokemuksiaan poikkeuksellisessa tilanteessa. Samalla tarjoamme konkreettisia työkaluja esimiestyöhön, itsensä ja muiden johtamiseen.

ASIAKKAIDEMME KOMMENTTEJA VALMENNUKSESTA:

”Käytännönläheinen valmennus, jossa mentiin oikeisiin asioihin suoraan eikä puhuttu itsestäänselvyyksiä.” 

”Hyvin paketoitu tiivis ja selkeä webinaari ihmisten inhimillisistä perustarpeista ja persoonaeroista. Auttaa ymmärtämään, mitä ihmisten käyttäytymisen takaa löytyy. Suosittelen.”

"Me esimiehet olemme ratkaisevassa roolissa silloin kun tiimin jäsenen pitää jaksaa silloinkin kun on vaikeaa ja joutuu kohtaamaan sen mitä on olla "ihminen työelämässä". Sain konkreettisia työkaluja ja muistutuksen kuinka lopulta herkän johtamisen alueella liikutaan. Yksikin oikea reagointi sattaa johtaa isoihin positiivisiin asioihin ja päin vastoin.”

”Valmennus nosti esille juuri oikeat asiat tässä poikkeustilanteessa ja opit ovat yhtälailla käytettävissä myös ns. normaaliolosuhteissa.

Saimme aimo annoksen ymmärrystä ihmisen perustarpeista ja persoonaeroista.”

”Vuorovaikutteinen ja keskusteleva tapa käydä asioita läpi.”

 

Valmennuspaketit 

Tunteiden johtamista voi oppia, ja yrityksen tunneilmasto voi muuttua nopeasti.  Tarjoamme tehokkaan, tieteellisesti tutkitun ja käytännöllisen lähestymistavan tunnetaitojen oppimiseen. Emme puhu tunneälystä yleisellä tasolla. Me menemme pidemmälle ja syvemmälle.

Räätälöimme valmennukset aina yrityskohtaisesti, asiakkaamme tilanteeseen parhaalla tavalla sopivaksi. Tilaa oman yrityksesi nopea ja ilmainen tilannekartoitutäältä, tai tutustu valmiisiin valmennuspaketteihimme alla. 

Emergy_web_2.jpg

VOITTAMISEN
ILMAPIIRI

Tunneilmaston johtaminen on 80% bisnespäätös ja 20% hyvinvointipäätös. Hyvä tunneilmasto tutkitusti nopeuttaa muutoksia, lisää kannattavuutta ja parantaa hyvinvointia. Erityisen suuri merkitys tunteilla ja niiden käsittelyllä on johdossa ja esimiestyössä. Tämän valmennuksen avulla saat selkeät työkalut ja taidot tunneilmaston johtamiseen. Valmennus kestää 4-6 kuukautta, jonka aikana päästään toiminnallisiin muutoksiin.

KYSY VALMENNUKSESTA

_11Q6587,2.jpg

TUNNEÄLYKÄS
ITSENSÄ JOHTAMINEN

Tämä valmennus on tarkoitettu sinulle, joka haluat olla paras mahdollinen johtaja itsellesi tai organisaatiollesi. Valmennuksen fokuksessa ovat omaan työhön liittyvät tunteet ja niiden käsittely ja sitä kautta oman työn ja johtajuuden parempi hallinta. Valmennus tarjoaa käytännönläheiset ja konkreettiset keinot itsensä johtamiseen. Opit suuntaamaan energiasi paremmin sinne, missä sitä tarvitset.

KYSY VALMENNUKSESTA

jarkko2,2.jpg

TUNNETAIDOT
HAASTAVISSA

ASIAKASTILANTEISSA

Odotatko jo kauhulla sitä hankalaa asiakasta, joka vie kaiken energiasi? Olet yrittänyt jo kaikkea, mutta mikään ei tunnu auttavan? Tässä valmennuksessa käymme läpi yleisimpiä, päänvaivaa aiheuttavia asiakastilanteita ja pureudumme tunteisiin tilanteiden taustalla. Valmennus tarjoaa konkreettiset keinot asiakkaiden kohtaamiseen ja asiakastilanteiden hallintaan tunnetasolla.

KYSY VALMENNUKSESTA

City View

ENERGISOIVA
JOHTORYHMÄTYÖSKENTELY

Tuntuuko  johtoryhmätyö raskaalta ja tylsältä? Kuluuko suurin ajasta akuuttien ongelmien ratkomiseen, kun mieluummin keskittyisitte strategiseen suunnitteluun? Oletteko joukko yksilöitä omine agendoineen vai onko teillä aidosti yhteiset tavoitteet? Tämä valmennus on teille, jotka toivotte aitoa parannusta johtoryhmätyöskentelyynne ja etsitte konkreettisia keinoja tämän toteuttamiseksi. Valmennuksessa valetaan joryn tekemiseen uudenlaista mielekkyyttä ja energiaa, josta riittää jaettavaksi koko organisaatiolle.

KYSY VALMENNUKSESTA

SX2A196807,2.jpg

TIIMIN
HERÄTTELYPÄIVÄ

Toimiiko tiimisi ihan OK, mutta paremminkin voisi mennä? Tiimin buustipäivässä herätätte joukkueenne aivan uudenlaiseen eloon, ja saatte keinot nostaa itsenne normitiimistä huipputiimiksi. Tämä workshop-muotoinen tehovalmennus toteutetaan yhden työpäivän aikana. Valmennus soveltuu erityisen hyvin tilanteisiin, jolloin tiimi on kokenut muutoksia, edessä on erityisen haastava ajanjakso tai yhteishenki kaipaisi muuten vain buustausta.

KYSY VALMENNUKSESTA

Screen Shot 2018-11-10 at 16.06.24.png

ESIMIES
TUNNEILMASTON
JOHTAJANA

Tunnetaitoja ei yleensä opeteta esimieskoulutuksissa, vaikka tunteet vaikuttavat suoraan ihmisten suorituskykyyn. Erityisen suuri merkitys tunteilla ja niiden käsittelyllä on johdossa ja esimiestyössä. Niiden vaikutus voi olla jopa 50-70% koko organisaation ilmapiiristä. Tämän valmennuksen jälkeen pystyt käsittelemään hankalia tilanteita työpaikallasi ja saat runsaasti taitoja tiimisi tunneilmaston kehittämiseen.

KYSY VALMENNUKSESTA

"Suosittelen tätä valmennusta kaikille
johtamisen ja organisaatioiden

kehittämisestä kiinnostuneille" 


Hanna Hutka-Ojanen,

Palvelujohtaja, Mehiläinen