Palvelut | Emergy | Suomi
jarkko2.jpg

Tunnejohtamisen 

valmennukset yrityksille

Emergy auttaa yritystäsi luomaan terveen ja tuottavan tunneilmaston, jonka vaikutukset näkyvät sekä henkilöstön hyvinvoinnissa että tuloksissa.

TUNNEILMASTON KARTOITUS

Kiinnostaako henkilöstön tunnetaitojen vahvistaminen, mutta et tiedä mistä lähteä liikkeelle? Tilaa tunneilmaston kartoitus, joka auttaa löytämään organisaatiosi vahvuudet ja heikkoudet.

VALMENNUS-KOKONAISUUDET

Tutustu Emergyn valmennuskokonaisuuksiin, jotka voidaan kohdentaa osalle henkilöstöäsi, johdolle tai koko organisaatiolle. Autamme rakentamaan tunneilmaston, joka edistää hyvinvointia ja tuottavuutta!

JOHDANTO TYÖELÄMÄN TUNNETAITOIHIN

Tilaa yrityksellesiTunnetaidot työelämässä -luento (2h), joka antaa ymmärrystä tunneilmaston vaikutuksista toimintaamme niin vuorovaikutuksen kuin suoriutumisen kannalta.

6 x 3,5h
Johda tunneilmastoa 

Tiesitkö että niiden yritysten, joissa on korkea työtyytyväisyys, pörssituotto on pitkällä aikavälillä jopa 184% kilpailijoita parempi? Ja että tunneilmasto on huipputiimien tuloksia parhaiten selittävä tekijä?  

Tämän suositun valmennuksen avulla vahvistatte henkilöstön tunnetoimijuutta ja rakennatte kestävää hyvinvointia sekä suorituskykyä. 

Tunneälykäs itsensä johtaminen

Valmennus tarjoaa konkreettiset tiedot ja taidot, joiden avulla voidaan ratkaista tyypillisimpiä itsensä johtamiseen liittyviä haasteita. Fokuksessa ovat oman työn johtaminen, palautuminen, työhön liittyvä tunteet ja niiden käsittely. Valmennus sopii koko organisaatiolle tai voidaan suunnata esimerkiksi asiantuntija- tai esimiestyötä tekeville. 

4 x 3,5h
4 x 3,5h
Vaikuttavuutta etäjohtamiseen 

Poikkeustilanne kärjistää tunteita ja korostaa persoonallisuuseroja. Tässä valmennuksessa
käydään läpi konkreettisia etäjohtamisen keinoja esimiehille poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Tunnetaidoilla tehoa 
valmentavaan johtamiseen

Teemoina valmennuksessa ovat valmentava johtaminen, itsetuntemuksen lisääminen oman kehittymisen mahdollistamiseksi, vuorovaikutus ja palautteen antaminen, haastavat tilanteet johtamisessa, suorituksen johtaminen, kiireen ja jaksamisen haasteiden käsittely sekä johtamiskulttuurin muuttaminen.

2 x 3,5h
POISTETAAN: Onnistunut vuorovaikutus 

Miten vahvistaa asiantuntijoiden vuorovaikutustaitoja? Ymmärtämällä voiman tunteiden taustalla voimme lisätä vakuuttavuutta, ymmärtää paremmin erilaisten ihmisten käyttäytymistä ja menestyä asiakaskohtaamisissa. 

2 x 1 pvä
Energisoiva johtoryhmätyöskentely

Tuntuuko  johtoryhmätyö raskaalta ja tylsältä? Kuluuko suurin ajasta akuuttien ongelmien ratkomiseen, kun mieluummin keskittyisitte strategiseen suunnitteluun? Oletteko joukko yksilöitä omine agendoineen vai onko teillä aidosti yhteiset tavoitteet? Tämä valmennus on teille, jotka toivotte parannusta johtoryhmätyöskentelyynne ja etsitte konkreettisia keinoja tämän toteuttamiseksi. 

1 päivä
Vuorovaikutus ja tunnetaidot asiakaskohtaamisissa

Asiakaskohtaamisissa tunteet vaikuttavat asiakkaan
päätöksentekoon, sitoutumiseen, motivaatioon ja energiatasoon. Asiakastyötä tekevät
kohtaavat sekä hankalia tilanteita että tilanteita, joissa keskeistä on asiakkaan innostaminen
ja luottamuksen herättäminen.

1 päivä
Tiimin buustipäivä

Toimiiko tiimisi ihan OK, mutta paremminkin voisi mennä? Tiimin buustipäivässä herätätte tiiminne aivan uudenlaiseen eloon, ja saatte keinot nostaa itsenne normitiimistä huipputiimiksi. Tämä workshop-muotoinen tehovalmennus toteutetaan yhden työpäivän aikana. Valmennus soveltuu erityisen hyvin tilanteisiin, jolloin tiimi on kokenut muutoksia, edessä on erityisen haastava ajanjakso tai yhteishenki kaipaisi muuten vain buustausta. Toimii myös loistavana avauksena uudelle kaudelle!

 
Tilaa yrityksellesi täysin räätälöity
valmennus tai luento
Ota rohkeasti yhteyttä meihin ja suunnitellaan yhdessä juuri teidän tarpeeseenne sopivin valmennuskokonaisuus. Valmennamme sekä suomen että englannin kielellä.
Valmennukset voidaan järjestää yrityksenne tiloissa tai etäyhteydellä.
Meiltä voit tilata myös tunnejohtamisen luentoja: ota yhteyttä ja kysy lisää! 
Tunteet työelämässä -luento 2h

Tunteet työelämässä -luento antaa osallistujille ymmärrystä tunneilmaston vaikutuksista yksilöiden toimintaan (sitoutuminen, muutosvalmius) niin vuorovaikutuksen kuin suoriutumisen kannalta sekä vinkkejä siihen, kuinka jokainen voi osaltaan vaikuttaa työpaikan tunneilmastoon. 

Herättelevä luento tarjoaa uusimman tutkimuksen mukaisen tiedon ja sisältää esimerkkejä

demonstraatioita sekä pienimuotoisia harjoituksia. 

Teemat: 

• Mitä tunteet ovat ja miten ne vaikuttavat suorituskykyymme?

• Tunteet tarttuvat – millainen on minun tunnejalanjälkeni?

• Mitä ovat tunnetaidot ja miksi ne ovat tärkeitä?

• Ymmärrä voimat tunteiden taustalla – katso käytöksen taakse

• Minkälainen on hyvä tunneilmasto työpaikalla? Miten sitä voidaan vahvistaa?

 

Tunteet ovat läsnä, halusit tai et.

Kyse on siitä, miten niitä

johdetaan.