Usein kysyttyä

Olemme kasanneet tälle sivulle meiltä tyypillisesti kysyttyjä kysymyksiä. Jos et löydä vastausta mieltäsi askarruttavaan asiaan, niin ilahduta meitä viestillä info@emergywork.com 

Mikä on Emergy?


Emergy on 2015 perustettu työelämän tunnetaitoihin ja tunnejohtamiseen erikoistunut yritys ja alansa pioneeri. Yrityksen valmennukset pohjautuvat tieteelliseen tutkimukseen ja tarjoavat konkreettisia keinoja tunnetoimijuuden sekä vaikuttavamman johtamisen vahvistamiseen. Emergyn tiimi koostuu kokeneista psykologian ja liike-elämän ammattilaisista, joilla on vuosikymmenten kokemus ihmisten ja muutosten johtamisesta. Lue lisää meistä.
Mistä Johda tunneilmastoa -kirjan voi tilata?


Emergyn perustajien kirjoittama uutuusteos (2020) "Johda tunneilmastoa – Vapauta työyhteisösi todellinen potentiaali" on tilattavissa AlmaTalentin verkkokaupasta. Lisätietoa kirjasta: Kirja kertoo työpaikan tunneilmastosta ja sen vaikutuksista ihmisten, tiimien ja työyhteisöjen suorituskykyyn. Ihmisten työssään kokemat tunteet vaikuttavat heidän suorituskykyynsä lukemattomin tavoin. Jos haluamme saada käyttöön ihmisten todellisen potentiaalin, meidän on ymmärrettävä syvästi, mitä tarkoittaa olla ihminen – myös työelämässä. Kirja opastaa tutkimusten ja esimerkkien kautta, miten työpaikan tunneilmastoa voidaan kehittää ja rakentaa menestystä ruokkiva tunneilmasto, jossa ihmiset voivat hyvin ja tuottavuus paranee.
Mitä kirjallisuutta tunnejohtamisesta on olemassa?


Johda tunneilmastoa - Vapauta työyhteisösi todellinen potentiaali (Jarkko Rantanen, Ira Leppänen & Heikki Kankaanpää, 2020) Suosittu kirja kertoo työpaikan tunneilmastosta ja sen vaikutuksista ihmisten, tiimien ja työyhteisöjen suorituskykyyn. Ihmisten työssään kokemat tunteet vaikuttavat heidän suorituskykyynsä lukemattomin tavoin. Jos haluamme saada käyttöön ihmisten todellisen potentiaalin, meidän on ymmärrettävä syvästi, mitä tarkoittaa olla ihminen – myös työelämässä. Kirja opastaa tutkimusten ja esimerkkien kautta, miten työpaikan tunneilmastoa voidaan kehittää ja rakentaa menestystä ruokkiva tunneilmasto, jossa ihmiset voivat hyvin ja tuottavuus paranee. Vaikuta tunteisiin (Jarkko Rantanen, 2013). Vaikuta tunteisiin -kirjassa tarkastellaan, miten tunteisiin voi vaikuttaa. Miten käsittelet negatiiviset tunteet rakentavasti ja miten herätät positiivisia tunteita? Entä millä keinoin vaikutat omiin tunteisiisi, miten kohtaat muiden tunteet ja miten johdat kokonaisen ihmisjoukon tai organisaation tunneilmastoa? Näitä asioita havainnollistetaan konkreettisten keinojen ja esimerkkien avulla. Tunteella! Voimaa tekemiseen (Jarkko Rantanen, 2011). Ilman tunteita ei synny mitään! Kaikkien pyrkimystemme ja halujemme takana – niin arjessa kuin työelämässä – on halu kokea tietynlaisia tunteita. Tunteista puhutaan kuitenkin liian yleisellä tasolla. On helppo sanoa, että nyt tarvitaan lisää tunnetta, tahtoa ja kipinää. Mitä tunteita tarkalleen ottaen tarvitaan ja miksi juuri niitä? Jokaisella tunteella on oma tehtävänsä ja omat vaikutuksensa. Tunteella! Voimaa tekemiseen -kirjassa tarkastellaan yksittäisten tunteiden vaikutuksia toimintaamme. Miten jokin tunne syntyy ja herää ja miten se vaikuttaa tekemisemme määrään, suuntaan ja laatuun? Entä päätöksiimme ja sosiaaliseen toimintaamme? Kirja opastaa tunnistamaan eri tunteita ja niiden vaikutuksia käyttäytymiseemme sekä antaa oivallisia vinkkejä, miten niitä voi hyödyntää. Kirja antaa ohjeita sekä oman tunne-elämän kehittämiseen että tunteiden hyödyntämiseen työpaikoilla.
Mitä tarkoittaa työpaikan tunneilmasto?


Tunneilmasto (emotional climate) syntyy työntekijöiden työpaikallaan kokemista ja ilmaisemista tunteista. Tunteita koetaan suhteessa työhön, kollegoihin ja organisaatioon. Miltä minusta tuntuu olla tämän työyhteisön jäsen? Miltä minusta tuntuu, kun kohtaan kollegoitani, teen työtäni ja ajattelen tavoitteitani? Jokainen yksilö luonnollisesti tuntee työpäivän aikana monenlaisia tunteita, mutta tunneilmasto kertoo siitä, mitkä ovat tälle työyhteisölle tyypillisimpiä, leimallisimpia tunteita. Minkälaisia tunteita ilmaistaan, millä tavalla ne näkyvät arjessa – minkälaiset tunneilmaisut ovat sallittuja, minkälaisia tunteita ei näy lainkaan. Tunneilmasto leviää paitsi puheen ja kielen, myös ilmeiden, eleiden ja äänenpainojen kautta. Organisaation tunneilmaston on tutkimuksissa todettu selittävän monia työn ja tuloksellisuuden kannalta tärkeitä asioita, kuten poissaoloja, tiimityön laatua, työtyytyväisyyttä, psykologista turvallisuutta ja objektiivisia tulosmittareita.

Blogi: Organisaatiokulttuuri, ilmapiiri vai tunneilmasto?
Voiko työpaikan tunneilmaston tilaa mitata?


Jo vain! Emergyn tunneilmastokartoituksen perusteella löydämme organisaatiosi heikkoudet ja vahvuudet. Millaisia tunteita työpaikalla koetaan? Miten sitoutuneita ihmiset ovat? Entä millaisella tasolla yksilöiden ja organisaation tunnetoimijuus ovat? Lue lisää
Voiko Emergyltä tilata yksittäisen luennon?


Kyllä! Pidempien valmennusten lisäksi teemme myös paljon luentoja: livenä tai etänä. Alla esimerkki suositusta johdantoluennosta. Ota yhteyttä ja kysy myös muista aiheista! Räätälöimme tarpeeseenne sopivan sisällön.
Tunteet työelämässä -luento (2h) Tunteet työelämässä -luento antaa osallistujille ymmärrystä tunneilmaston vaikutuksista yksilöiden toimintaan (sitoutuminen, muutosvalmius) niin vuorovaikutuksen kuin suoriutumisen kannalta sekä vinkkejä siihen, kuinka jokainen voi osaltaan vaikuttaa työpaikan tunneilmastoon. ​Herättelevä luento tarjoaa uusimman tutkimuksen mukaisen tiedon ja sisältää esimerkkejädemonstraatioita sekä pienimuotoisia harjoituksia.

Teemat:

• Mitä tunteet ovat ja miten ne vaikuttavat suorituskykyymme?
• Tunteet tarttuvat – millainen on minun tunnejalanjälkeni? • Mitä ovat tunnetaidot ja miksi ne ovat tärkeitä? • Ymmärrä voimat tunteiden taustalla – katso käytöksen taakse • Minkälainen on hyvä tunneilmasto työpaikalla? Miten sitä voidaan vahvistaa?
Mikä on Tunto-hanke?


Jyväskylän yliopiston kanssa toteutettu tutkimus- ja kehityshanke Tunto pystyi osoittamaan, että tunnetoimijuus (tunteisiin liittyvä osaaminen) on myönteisesti yhteydessä tunnetason sitoutumiseen, muutoksen toteuttamiseen, työn imuun ja tunneilmaston kehittymiseen. Tutkimusraportti valmistui kesällä 2020, jonka jälkeen aihe on ollut esillä muun muassa Ylen uutisissa ja siitä on kirjoitettu myös teos "Tunnetoimijuus ja sen tuki työssä". Tutkimus saa jatkoa Tunto2-hankkeella, jossa selvitetään, voiko tunnetoimijuus (tunteisiin liittyvä osaaminen ja tekeminen) edistää strategian toimeenpanon onnistumista yrityksissä. Emergy haki kesällä 2020 mukaan osallistujia tutkimus- ja kehityshankkeeseen, jonka avulla voidaan luoda uudenlaisia keinoja strategian implementointiin ja työkaluja vaikuttavampaan esimiestyöhön ja johtamiseen.

Lue lisää Emergyn ja Jyväskylän yliopiston hankkeesta täällä.
Olen kiinnostunut tunnejohtamisen uutisista ja tutkimuksista. Mistä saan tietoa aiheesta?


Voit seurata meitä somessa tai tilata uutiskirjeen.
Mitä on Emergyn yksilövalmennus?


Emergyn henkilökohtaisen valmennuksen avulla saat tilanteesi haltuun ja löydät oman todellisen potentiaalisi. Autamme sinua selviytymään työhösi liittyvien haasteiden kanssa tai löytämään uuden, merkityksellisemmän suunnan. Monipuolisista valmentajistamme löydät varmasti juuri sinulle sopivan Human Advisorin, jonka avulla kehität itsetuntemustasi ja menestyt työ- ja yksityiselämässäsi haluamallasi tavalla. Kaiken pohjalla on kysymys: Kuka sinä olet ja mitä sinä tarvitset? Valmennuskokonaisuus suunnitellaan yksilöllisesti tarpeidesi mukaan ja se voidaan järjestää etänä tai kasvotusten. Yhdistämme yksilövalmennuksissa tutkitusti tehokkaita tunnetaitomenetelmiä sekä pitkän kokemuksemme työelämästä coachauksen perinteisiin sekä yritysmaailmaan hyvin soveltuviin hahmoterapeuttisiin menetelmiin. Lue lisää yksilövalmennuksista Tietoa valmentajista