Kokemuksia Emergystä

100% asiakkaistamme suosittelee valmennuksiamme. Lue mitä asiakkaillamme
on sanottavaa tunnejohtamisen valmennuksista.

Johda tunneilmastoa -valmennuksesta sain konkreettisia työkaluja vuorovaikutuksen lisäämiseen johtamistyössäni tunnetaitoja hyödyntämällä. Näiden työkalujen avulla osaan paremmin auttaa ihmisiä menestymään omassa työssään. Osaan hyödyntää tunteiden voimavaroja enemmän, ymmärrän turhautumisen mekanismit työelämässä ja osaan käsitellä niitä. Valmennuksen kautta ymmärsin tunteiden tunnistamisen ja johtamisen arvon yksilöiden ja tiimien tavoitteiden asettamisessa ja suorituksen johtamisessa. Suosittelen tätä valmennusta kaikille johtamisen ja organisaatioiden kehittämisestä kiinnostuneille.

Hanna Hutka-Ojanen

Palvelujohtaja, Mehiläinen

Tässä rautaisella ammattitaidolla vedetyssä valmennuksessa sain lisää sekä teoreettista tietoa, että käytännön vinkkejä siihen, miten kohdata ja johtaa omia tunteitaan, miten kohdata toisten tunteita ja miten kehittää työpaikan tunneilmastoa.

Pragmaattisena ihmisenä haluan ymmärtää syy-seuraus -suhteet. Vaikka tunteet eivät monen mielestä ehkä kuulu työpaikalle, ne kuitenkin ovat aina läsnä ja vaikuttavat myös työssä valintoihin, motivaatioon, yhteistyöhön ja siten suorituksiin. Asiantuntijapalveluyrityksessä suorituskyky-vaikutukset eli asiakastyön laatu, tuottavuus ja tehokkuus ovat kokonaisuutena merkittävät ja siten tunteet on huomioitava johtamisessa. Valmennuksesta opin kaipaamiani positiivisten ja negatiivisten tunteiden syy-seuraus -suhteita ja sain niiden käsittelyyn sopivia työkaluja sovellettavaksi sekä oman että asiakkaidemme henkilöstön päivittäisessä työssä, että muutosjohtamisessa.

Tuomas Kotilainen

PwC
Partner, Financial Services Leader

Oli ilahduttavaa huomata, miten valmennuspäivät intensiivisyydestään huolimatta nostivat omia energiatasoja - harmaakin päivä kirkastui aidosti! Saimme oppia tunnetaitoja uudella tavalla, jossa tunteet sidottiin taidokkaasti loogiseen viitekehykseen ja elävän elämän casejen kautta omaksuimme työkaluja ja taitoja tunteiden kohtaamiseen ja käsittelemiseen arjessa. Koen, että tämän valmennuskokonaisuuden kautta sain konkreettisia keinoja ja välineitä ymmärtää ja käsitellä tunteiden maailmaa.

Erika Fredman
Head of Business Control and Reporting
Kuntarahoitus Oyj

Tunnejohtamisen workshop esimiehillemme konkretisoi ja avasi Lifessa jo olemassa olevia tunneilmaston johtamisen käytänteitä. Saimme vastauksia kysymykseen Miksi? Emergyn Jarkolla ja Iralla vahva teoria ja käytäntö on sopivassa balanssissa. Hyvien  keskustelujen kautta kokemusten jakamista ja aina parasta kun saadaan aikaan yhdessä konkreettinen tavoitetila.  Johtamisen ajattelua virkistävä iltapäivä kaiken kaikkiaan!

Marja Haggren

Nordea Life

Videolla Susijengin Tuukka Kotti kertoo ajatuksiaan tunnejohtamisesta ja Emergyn valmennuksesta

Vita Laboratoriot toteutti Emergyn kanssa tunneilmaston ja toimintakulttuurin kehityshankkeen. Koemme, että työyhteisön toimivuuden ja asiakastyön kannalta on tärkeää tiedostaa tunteiden vaikutus toisiimme. Hankkeeseen kuului kevään 2018 kestänyt valmennus, jossa vitalaiset yhdessä määrittelivät toivomansa tunneilmaston. Saimme Emergyltä ymmärrystä ja käytännön työkaluja sen toteuttamiseen.

Heikki Hurme, liiketoimintajohtaja
Vita Laboratoriot Oy

Tiesin jo osallistuessani, että olen tulossa todellisen ammattilaisen valmennukseen. Ja silti - olen lähes mykistynyt Jarkon syvällisestä perehtyneisyydestä aiheeseen sekä valloittavasta tavasta tuoda teoreettista tietoa ja toimivia vinkkejä erilaisiin arkisiin kohtaamisiin.

Saara Remes
Työyhteisösovittelija, valmentaja,

Sovunrakentajat

Koulutuksesta antamamme palaute kertoo kaiken oleellisen: 24/24 suosittelisi samaa koulutusta muillekin

Tunneilmaston johtaminen oli jotain niin mielenkiintoista, järkeen käypää ja inspiroivaa - miksi tätä ei opeteta Aalto-yliopistossa? Parasta valmennuksessa: lisääntynyt ymmärrys tunteiden merkityksestä työelämässä, paljon hyviä työkaluja erilaisten tunteiden ja tilanteiden käsittelyyn, Emergyn Ira ja Jarkko – heidän valmennuksestaan ei yksinkertaisesti halunnut olla pois. Ja koulutuksesta antamamme palaute kertoo kaiken oleellisen: 24/24 suosittelisivat samaa koulutusta muillekin!

Markus Rantanen, 

Senior Manager, Robotics and Automation 

Emergyn Johda tunneilmastoa -valmennus oli erittäin hyvin rakennettu kokonaisuus. Se auttoi ymmärtämään tunteiden merkitystä ihmisen käyttäytymisen ja motivaation takana. Organisaation muutoskyvykkyyden kehittämisessä yksilön tunteiden ja yhteisön tunneilmaston huomioiminen on keskeisessä roolissa muutosvalmiuksien parantamisessa. Sain valmennuksesta erinomaisia työkaluja omaan valmennustyöhöni yksilöiden ja tiimien muutoskyvykkyyden kehittämiselle.

Salla Ainamo
Toimitusjohtaja, muutoskyvykkyyden valmenta, Business Coach
Ainamo Consulting

Suosittelen tätä valmennusta kaikille yrityksensä kehittämisestä ja johtamisesta kiinnostuneille.

Tämä valmennus antoi hyviä työkaluja toteuttaa esimiestyössä ”ihmisenä olemisen lihaksen” ja tunnejohtamisen kehittämistä. Jatkossa valmennamme entistä suunnitelmallisemmin esimiehiä ja työyhteisöjä ymmärtämään omia luontaisia toimintatapojaan, tunnistamaan omia ja muiden tunteita sekä säätelemään niitä tilanteeseen sopivalla tavalla.

Merja Adenius-Jokivuori Henkilöstön kehittämispäällikkö

Ennakko-odotukseni valmennusta kohtaan olivat kovat, olihan tunteet työyhteisössä jo teemana ollut pitkään kiinnostukseni kohteena. Tässä rautaisella ammattitaidolla vedetyssä valmennuksessa sain lisää sekä teoreettista tietoa, että käytännön vinkkejä siihen, miten kohdata ja johtaa omia tunteitaan, miten kohdata toisten tunteita ja miten kehittää työpaikan tunneilmastoa. Odotukseni ylittyivät selvästi, suosittelen lämpimästi!

Eija Pelkonen Työyhteisövalmentaja, työnohjaaja ja logoterapeutti LTI, KTM,
Sitkeä Selviytyjä 

Uusimmat asiakastarinat