Palvelut | Emergy | Suomi

WEBINAARIVALMENNUS:

ETÄJOHTAMISEN KEINOJA

ESIMIEHILLE

POIKKEUS-TILANTEESSA

Poikkeustilanne kärjistää tunteita ja korostaa persoonallisuuseroja – konkreettisia etäjohtamisen keinoja esimiehille poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Moni esimies on nyt lujilla, kun täysin uudenlaisessa tilanteessa pitäisi osata johtaa tiimiä, jossa kaikki ovat eri paikoissa, tilanne on epävarma ja kuormittava ja vaatii kaikilta jatkuvaa uuden opettelua ja sopeutumista.

 

Monella on kovempi kiire kuin koskaan, ja samalla perheen ja työn yhteensovittaminen on haastavampaa kuin ikinä.

 

Tässä tilanteessa esimieheltä odotetaan poikkeuksellisen paljon kykyä huomioida ihmisten tarpeet, osoittaa ymmärrystä ja empatiaa ja johtaa tunneilmastoa.

 

Poikkeustilanteessa korostuvat myös persoonallisuuserot, jotka vaikuttavat siihen, miten itse kukin tilanteeseen reagoi.

Osallistavassa webinaarivalmennuksessamme kuulet,

 

  • Miten ymmärtää omaa ja muiden käyttäytymistä poikkeustilanteessa

  • Miten vastata inhimillisiin perustarpeisiin - etänä

  • Miten aktivoida, motivoida ja johtaa ihmisiä tilanteessa, jossa kaikki ovat hajallaan

  • Konkreettisia keinoja ymmärtää persoonallisuudesta tulevia eroja ja varmistaa liiketoiminnan tehokas jatkuminen poikkeustilanteessa

 

Webinaari on keskusteleva ja osallistava. Esimiehet saavat tilaisuuden pysähtyä virtuaalisesti, tulla kuulluksi ja jakaa omia kokemuksiaan poikkeuksellisessa tilanteessa. Samalla tarjoamme konkreettisia työkaluja esimiestyöhön, itsensä ja muiden johtamiseen.

ASIAKKAIDEMME KOMMENTTEJA VALMENNUKSESTA:

”Käytännönläheinen valmennus, jossa mentiin oikeisiin asioihin suoraan eikä puhuttu itsestäänselvyyksiä.” 

”Hyvin paketoitu tiivis ja selkeä webinaari ihmisten inhimillisistä perustarpeista ja persoonaeroista. Auttaa ymmärtämään, mitä ihmisten käyttäytymisen takaa löytyy. Suosittelen.”

"Me esimiehet olemme ratkaisevassa roolissa silloin kun tiimin jäsenen pitää jaksaa silloinkin kun on vaikeaa ja joutuu kohtaamaan sen mitä on olla "ihminen työelämässä". Sain konkreettisia työkaluja ja muistutuksen kuinka lopulta herkän johtamisen alueella liikutaan. Yksikin oikea reagointi sattaa johtaa isoihin positiivisiin asioihin ja päin vastoin.”

”Valmennus nosti esille juuri oikeat asiat tässä poikkeustilanteessa ja opit ovat yhtälailla käytettävissä myös ns. normaaliolosuhteissa.

Saimme aimo annoksen ymmärrystä ihmisen perustarpeista ja persoonaeroista.”

”Vuorovaikutteinen ja keskusteleva tapa käydä asioita läpi.”

 

Valmennuspaketit 

"Suosittelen tätä valmennusta kaikille
johtamisen ja organisaatioiden

kehittämisestä kiinnostuneille" 


Hanna Hutka-Ojanen,

Palvelujohtaja, Mehiläinen