EMERGY_rgb.png
TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKE 

Hae nyt mukaan

TUNTO2-hankkeeseen

Miten strategian toteutumista voidaan parantaa tunnetoimijuudella?

70 % strategioiden toteutuksista epäonnistuu. Syyt ovat usein inhimillisiä.

 

Tunnetoimijuus on yhteydessä tuottavuuteen: se lisää työn imua, sitoutumista ja muutoshankkeiden toteutumista.

TUNTO2 - TUNNETOIMIJUUS JA TUNNEILMASTON KEHITTÄMINEN

 

 

Onko yrityksessänne tulossa jokin strateginen uudistus tai muutos, jonka toteutumista haluaisitte vahvistaa? Nyt teillä on mahdollisuus hakea mukaan TUNTO2-hankkeeseen! 

 

Tutkimushanke on jatkoa 2018-2020 toteutetulle TUNTO1-tutkimushankkeelle, jossa tunnetoimijuuden* todettiin olevan myönteisesti yhteydessä tunnetason sitoutumiseen, muutoksen toteuttamiseen, työn imuun ja tunneilmaston kehittymiseen. 

 

* Tunnetoimijuudella tarkoitetaan tunteisiin liittyvää osaamista ja tekemistä organisaation muutoksessa.

 

TUTKIMUSHANKKEEN TAVOITE 
 

Selvittää, voiko tunnetoimijuus (tunteisiin liittyvä osaaminen ja tekeminen) edistää strategian toimeenpanon onnistumista yrityksessänne.

 

Tutkimus- ja kehityshankkeen avulla saatte uudenlaisia keinoja strategian implementointiin ja työkaluja vaikuttavampaan esimiestyöhön ja johtamiseen.

MIKSI HAKEA MUKAAN?

 • Henkilöstön sitouttaminen strategiaan
  Lisääntynyt tunnetoimijuus vahvistaa ihmisten sitoutumista strategiaan myös tunnetasolla.

   

 • Parempaa tuottavuutta
  Tunnetaitojen avulla vahvistatte vaikuttavampaa johtamista, lisäätte työn imua ja parannatte ilmapiiriä.

   

 • Ulkopuolinen rahoitus 
  Hankkeen kustannuksiin on mahdollista saada ulkopuolista rahoitusta.

   

 • Kansainvälisen tutkimuksen edistäminen
  Pääsette edelläkävijäksi mukaan luomaan kansainvälisesti merkittävää tutkimustietoa.

Hankkeeseen sisältyy

01

Tunneilmaston

lähtötason mittaus

02

Työpajat 

(6 x 3,5h)

03

2 x jälkimittaus

tunneilmaston 

kehityksestä

Tunto1-hankkeeseen osallistuneiden kokemuksia:

Vita Laboratoriot toteutti Emergyn kanssa tunneilmaston ja toimintakulttuurin kehityshankkeen. Koemme, että työyhteisön toimivuuden ja asiakastyön kannalta on tärkeää tiedostaa tunteiden vaikutus toisiimme. Hankkeeseen kuului kevään 2018 kestänyt valmennus, jossa vitalaiset yhdessä määrittelivät toivomansa tunneilmaston. Saimme Emergyltä ymmärrystä ja käytännön työkaluja sen toteuttamiseen.

Heikki Hurme, liiketoimintajohtaja
Vita Laboratoriot Oy

Image by Jr Korpa

Tilaan uusimmat tunnejohtamisen vinkit

ja valmennusten ennakkotilaajan edut

Kappelitie 6B,

Espoo

 0407200365  |     info@emergywork.com

 • Emergy LinkedIn
 • Emergy Facebook
 • White Twitter Icon
 • White YouTube Icon

Ilmoittautuminen on päättynyt.